Båtregistret överförs från magistraten till Trafi i augusti

2014-06-05 14:00

Farkostregistret, i dagligt tal båtregistret, överförs från magistraten till Trafi den 1 augusti. Omställningen kräver inga åtgärder av båtägarna för alla nuvarande registeruppgifter överförs till Trafi automatiskt och alla dokument utfärdade av magistraten och båtarnas registerbeteckningar är giltiga också i fortsättningen.

Registeröverföringen medför ett två veckors driftsavbrott den 1–17 augusti. Under den tiden görs inga registreringar men registreringsanmälningar kan skickas per post till Trafi eller lämnas in på magistratens verksamhetsställen.  

Magistraterna utför registrering av båtar och andra farkoster till slutet av juli månad.  

I fortsättningen kan båtar registreras elektroniskt, per post eller på registreringsställen för båtar

När båtregistret har övertagits av Trafi kan båtar fr.o.m. den 18 augusti registreras på tre olika sätt:

  • via nätet på Trafis webbplats på adressen www.trafi.fi/etjanster 
  • hos avtalsregistrerare som registrerar båtar. Avtalsregistrerare är bl.a. många affärer som säljer båtar och båttillbehör, se www.trafi.fi/batregistret
  • per post genom att man sänder in registreringsanmälan till adressen Trafiksäkerhetsverket Trafi, PB 320, 00101 Helsingfors (fr.o.m. 1 augusti). Märk kuvertet med ”farkostregistret”.

Ytterligare information på Trafis webbsidor www.trafi.fi/batregistret

Läs även kommunikationsministeriets pressmeddelande i ärendet: Båtregistret överförs till Trafi

Närmare upplysningar:

Trafis båtregisterrådgivning, e-post: neuvonta@trafi.fi
Båtregistrets telefontjänst på numret 029 534 5160 öppnas den 1 augusti

Ytterligare information för medierna:

Trafi:
Pipsa Eklund, utvecklingschef, tfn 029 5345 396, pipsa.eklund(at)trafi.fi
Reetta Laine, specialsakkunnig, tfn 029 534 5434, reetta.laine@trafi.fi

Magistraten:
Merja Koponen, enhetschef, tfn 029 501 6977, merja.koponen(at)avi.fi