Välkommen till Trafis informationsmöten för intressentgrupper!

2014-09-12 13:00

Trafi organiserar igen informationsmöten för intressentgrupper inom samtliga trafikslagen. På informationsmötena för år 2014 behandlas lagstiftnings- och föreskriftsprojekt samt andra aktuella teman. Dessutom diskuteras resultaten från en tidigare enkät för intressentgrupper om beredningen av föreskrifter i Trafi. Språket på informationsmötena är finska.

Deltagandet är avgiftsfritt. Anmäl dig på adressen www.trafi.fi/saantelyinfot (på finska).

Tidpunkterna för informationsmötena är:  

  • Vägtrafik 1.10.2014
  • Järnvägar 8.10.2014
  • Luftfart 9.10.2014
  • Sjöfart 11.11.2014

Kom med för att lyssna och diskutera!

Mer information
Programmen och detaljerad information på Trafis webbsidor (på finska).

Vägtrafik: Tuire Simonen, tfn 029 5345 202, tuire.simonen(at)trafi.fi
Järnvägar: Kaisa Sainio, tfn 029 5346 837, kaisa.sainio(at)trafi.fi
Sjöfart: Reetta Timonen, tfn 029 5345 052, reetta.timonen(at)trafi.fi
Luftfart: Soili Seppinen, tfn 029 5345 382, soili.seppinen(at)trafi.fi