Smartteknik och ansvarskänsla nycklarna till avskaffande av regleringen

2014-10-24 10:00

”En ansvarsfull aktör och ett modernt utnyttjande av informationen gör det möjligt att avskaffa regleringen”, betonade Trafis generaldirektör Kari Wihlman under Trafis nu pågående seminarium om trafikens status (Liikenteen tila) i Helsingfors. De nya möjligheterna som informationen ger och utnyttjandet av en ny myndighetsbild syns i trafiken och i trafikarrangemangen nu och i framtiden.

”För att göra nya trafiktjänster möjliga krävs även att vi ser över våra normer”, konstaterar Wihlman: ”Trafi har kavlat upp ärmarna för att avskaffa regleringen och bl.a. komprimerades järnvägstrafiken tjugo gamla bestämmelser till två nya bestämmelser.” Trafi vill genom ett ansvarsfullt avskaffande av regleringen skapa en allt bättre verksamhet på trafikmarknaden både inom nya och traditionella delar av affärsverksamheten.

Informationens betydelse för trafiken gjorde den till den femte trafikformen

Avskaffandet av regleringen är redan igång men kräver att aktörerna både på yrkes- och på privatsidan fungerar som stöd. Innehållet inom ramarna som myndigheterna ställt upp skapas av ansvarskännande aktörer.

Utöver ansvarskännande verksamhet utvecklas trafiken i en helt ny riktning även av informationen och ett fortsatt och aktivt utnyttjande av denna. Trafi utsåg på våren informationen till den femte trafikformen vid sidan av de traditionella formerna. ”Digitaliseringen utmanar de traditionella verksamhetssätten och -modellerna och vi tror att den digitala informationen kommer att sätta människor och saker i rörelse”, konstatera Wihlman.

I trafikens miljökonsekvenser fästs uppmärksamhet även vid buller och partikelutsläpp

Wihlman betonade även beaktandet av miljösynvinkeln i granskningen av hela trafiksystemets status: ”Klimatkonsekvenserna betonas ofta när man talar om trafikens miljöbelastning, men det vore viktigt att även fästa uppmärksamhet vid trafikens övriga miljökonsekvenser, så som buller och partikelutsläpp.”


Trafis traditionella seminarium om trafikens status fyller Bio Rex i Helsingfors av branschmänniskor idag fredagen den 24.10.2014. Evenemanget kan följas på twitter med hashtag #liikenteentila.
Trafis nya rapporter om trafikens säkerheter och miljökonsekvenser för alla trafikformers delar kan läsas på Trafis webbsidor.

Ytterligare uppgifter
kommunikationsdirektör Anna Jokela, t. 0400 439 955, anna.jokela(at)trafi.fi, @Anna_Jokela på twitter.