På remiss: utkast till föreskrift om de standarder som avses i lagen om transport av farliga ämnen

2014-12-04 11:00

Trafiksäkerhetsverket begär utlåtande om ett utkast till föreskrift om de standarder som avses i lagen om transport av farliga ämnen. Remissvaren bör lämnas in senast 10.12.2014 per e-post till kirjaamo(at)trafi.fi och för kännedom till miina.gronlund(at)trafi.fi.

Föreskriftsutkastet och motiveringsmemorandumet är i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Trafi ger information om saken även på svenska enligt behov.

Syftet med föreskriften är att ge bestämmelser om tillämpningen av två standarder som fastställs i TFÄ-lagen. Föreskriften avses träda i kraft 1.1.2015. 

Läs mer i nyheten på finska.