Ta med julfriden också i trafiken

2014-12-18 12:00

Brådska, stress och trafik är en dålig kombination, för att inte tala om trafik och alkohol. Stockningar och ökande trafikmängder utgör en särskild utmaning i jultrafiken.

”Den egna attityden avgör mycket också i jultrafiken. Nycklarna till en säker och ansvarsfull trafik finns i hög grad i vars och ens egen ficka. Trafiken, om något är samspel”, påpekade Trafis generaldirektör Kari Wihlman vid det evenemang i Rovaniemi där julfrid i trafiken utlystes.

”De senaste veckorna har varit tragiska i vägtrafiken. I huvudsak är den finländska trafiken, i alla sina trafikformer, säker men tyvärr har vi halkat efter många EU-länder när det gäller vägtrafikens säkerhetsutveckling de senaste åren”, konstaterade Wihlman: ”Denna utveckling ska stoppas och under innevarande år har utvecklingen också sett ut att gå i en bättre riktning, trots den senaste tidens tragiska nyheter, men mycket återstår ännu att göra.”

För att förbättra säkerheten i vägtrafiken ser Trafi som de viktigaste faktorerna att bilparken förnyas, de nya förarna får bättre färdigheter och att de möjligheter som den nya tekniken ger tas i bruk. ”Intelligent trafik medför mycket nytt som gagnar trafiksäkerheten, men det lönar sig också att komma ihåg den gamla beprövade säkerhetsutrustningen, t.ex. hade användning av bilbältet räddat många liv”, sade Wihlman.

”Jag hoppas att julstämningen och omtanken om medmänniskorna märks även i trafiken – och hela året”, sammanfattade Wihlman.

Wihlman talade vid Lapplands polisinrättnings och Trafis gemensamma evenemang i Rovaniemi där julfrid i trafiken utlystes i dag den 17 december 2014. Traditionen julfrid i trafiken, som inletts av rörliga polisen, utlystes nu för sjätte gången.

Ytterligare information:
ledande expert Jussi Pohjonen, tfn 029 5345 310, jussi.pohjonen(at)trafi.fi, på twitter @JussiPohjonen
kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn 0400 439 955, anna.jokela(at)trafi.fi, på twitter @Anna_Jokela