Dagsavgift för traktorer betalas på nytt konto

2015-12-01 07:00

Kontonumret för dagsavgiften för traktorer har ändrats. De som betalar dagsavgift för traktorer ska framöver använda det nya kontonumret. Det gamla kontot hos Nordea tas ur bruk.

Det nya kontonumret för dagsavgiften för traktorer är:

Pohjola Bank FI09 5000 0121 5027 50

Dagsavgiften för traktorer ska alltid betalas på förhand

Dagsavgift kan betalas endast för en registrerad traktor. Dagsavgift kan också betalas för trafiktraktor, dock inte för lastbärande traktor försedd med hydrauliskt manövrerad ramstyrning (bl.a. dumpers). För motorredskap kan dagsavgift inte betalas.
De användningsändamål som är befriade från bränsleavgift fastställs i detalj i bränsle-avgiftslagen.

Kvitto eller utskrift över betald avgift ska medföras i traktorn under körningen för att förhandsprestationen ska kunna hänföras till en specifik betalningstrans-aktion. Av kvittot eller utskriften ska framgå traktorns registreringstecken och de dagar för vilka avgiften har betalats.

Mer information

www.trafi.fi/bransleavgift
Trafis servicenummer för ärenden som gäller bränsleavgifter 029 534 5128 (lna/msa),
må–fr kl. 9–11 och 13–15