Antalet första registreringar av motorbåtar minskar – vattenskotrarnas popularitet ökade däremot

2016-07-07 09:00

Antalet första registreringar av farkoster minskade med 2,7 procent under de första sex månaderna 2016. Under början av året uppgick antalet första registreringar till totalt 2 576 nya farkoster.

Antalet första registreringar av motorbåtar var 2 056 st., dvs. 6,2 procent mindre än jämfört med motsvarande period förra året. Segelbåtarnas och vattenskotrarnas popularitet ökade däremot jämfört med föregående år.

Motorbåtar var tydligt de mest populära inköpen, 80 procent av samtliga första registreringar av farkoster var motorbåtar.

De mest populära farkostmärkena var Yamarin, Buster och Sea-Doo.
Första registreringar av farkoster, topp 5-märken

Nya båtar är vanligen små – effekterna ökar

Av de nya båtarna var 60 procent kortare än 5,5 meter. Antalet första registreringar av längre båtar ökade emellertid och båtar med en längd på 10–13 meter registrerades nästan 20 procent mer än under föregående år. Andelen första registreringar av båtar som är längre än 13 meter var mycket liten eller under 1 procent. Bland första registreringarna fanns också några farkoster som var längre än 16 meter.

Motoreffekten hos de nya båtarna är något större jämfört med motsvarande period förra året. Exempelvis motoreffekten hos de nya motorbåtarna var i genomsnitt 96 kW, medan den föregående år var i genomsnitt 93 kW. ”På den genomsnittliga motoreffekten inverkar särskilt mycket stora motorer, i detta fall beskriver medianen bättre den genomsnittliga effekten. År 2016 var medianen för motoreffekten 55 kW och 2015 var motsvarande tal 52 kW. Men också i denna jämförelse märks övergången till större motoreffekter", säger Mika Idman, specialsakkunnig på Trafi.

Mest första registreringar av farkoster i Nyland

Farkoster första registreras mest i Nyland, antalet registreringar minskade i Nyland dock litet mer än genomsnittet. I Egentliga Finland och i Birkaland registrerades fler nya båtar än under föregående år. I Kajanaland registrerades det minsta antalet nya båtar.

Första registreringar av farkoster per landskap under januari–juni 2015 och 2016

Antalet första registreringar av båtar varierar avsevärt per månad. Under början av året ligger antalet registreringar av nya båtar vid några tiotal, medan antalet registreringar under toppmånaderna på våren är detsamma under en enda dag. Antalet första registreringar av båtar är störst i maj, totalt 941 st.

De elektroniska registreringstjänsterna används litet vid första registreringar

I Trafis elektroniska ärendehanteringstjänst kan man göra nästan samtliga registreringar och ändringsregistreringar i anslutning till farkoster samt beställa ett nytt registreringsbevis eller en dubblett av det. Den elektroniska registreringen har varit populär, av samtliga registreringar görs för närvarande en tredjedel på elektronisk väg. Fortfarande är det mest populärt att göra första registreringen i båtaffären genast då båten köps. För cirka 12 procent av farkosterna görs första registreringen på elektronisk väg.

Mer information

Statistik

Specialsakkunnig Mika Idman, mika.idman (at) trafi.fi, tfn 029 534 5222

Närmare information: Ville Räisänen, ville.raisanen (at) trafi.fi, tfn 029 5346 457. På Twitter @villeraisanen