Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20:00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.

”Finland står i täten när det gäller att möjliggöra förändringen, eftersom trafikbalken förändrar och till och med omvälver sättet att tänka på trafiken och verka inom den. Trafikbranschens omvälvning handlar inte bara om digitalisering utan om konkurrenskraft och möjliggörande av tillväxt och sysselsättning samt om minskning av utsläppen från trafiken”, konstaterade Wihlman.

Trafi satsar på att främja digitaliseringen, göra regleringen smidigare och stödja experiment av olika slag. Aktörernas möjligheter att ta ansvar är viktigast när det gäller att skapa nytt. Myndighetens roll är att stödja och ha förtroende, inte endast reglera verksamheten.

Trafi gör det möjligt att göra försök med automatisering av olika former av trafik med tillstånd och juridiska granskningar. ”Det pågår en kapplöpning inom automatiseringen av trafiken ute i världen och det är viktigt att kunna upptäcka och utnyttja nya affärstillfällen", sade Wihlman.

Kunskap allt viktigare i framtiden

Under de närmaste åren kommer digitaliseringen att få genomslag i hela trafiksystemet. ”Big Data, öppen data, MyData, geodata – allt bygger på information. Information som den femte trafikformen syns och hörs överallt. Och den behövs överallt”, betonade Wihlman informationens betydelse i sitt tal. ”Nästa år inleder Trafi bland annat ett försök där ett virtuellt körkort används med en smarttelefon.”

Trafi satsar på produktifiering av information och stödjer aktörer i området bland annat i samarbetsforumet för den offentliga och privata sektorn Liikennelabra. ”Information är trafiksystemets bränsle, i synnerhet i framtiden”, konstaterade Wihlman.

Riktig attityd och nya sätt att tänka ger framgång också i framtiden

Aktörer som modigt griper framtidschanserna blir också framgångsrika. ”Trafi stödjer och uppmuntrar aktörerna inom trafiksystemet att göra trafiken trygg, smidig och hållbar. En bra attityd och nya sätt att tänka, som till exempel trafikbalken, gör det möjligt för det finska trafiksystemet att behålla sin konkurrenskraft även i framtiden”, summerar Wihlman.

Hurdant är trafiksystemet i framtiden, då? Ett potentiellt framtidskoncept presenteras i Trafis färska publikation Liikenteen tila 2030, som innehåller tankar av Trafis direktörer för de olika trafikformerna.

Evenemanget Trafi 2016 samlade cirka 400 opinionsbildare inom trafikbranschen till Finlandiahuset. Evenemangets tema var trafiken under utveckling, som diskuterades på ett mångsidigt sätt med perspektiv på digitaliseringen, tjänsterna och marknaden. Andra talare på evenemanget var kanslichef Harri Pursiainen från kommunikationsministeriet, riksdagsledamot Ari Jalonen som är ordförande för riksdagens kommunikationsutskott, verkställande direktör Piia-Noora Kauppi från Finansbranschens Centralförbund, generaldirektör Pekka Soini från Tekes samt Henrik Hololei, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet DG MOVE.

Evenemanget kan följas på Twitter på hashtagen #Trafi2016

Mer information:
Kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn 029 5346 222, anna.jokela(at)trafi.fi, på Twitter @Anna_Jokela