Selfies på spår kan döda - kampanjen påminner om farorna på järnvägar

2017-02-20 09:30

Trafi, Trafikverket, VR Group och Stationens barn rf startar en kampanj för säkerheten på järnvägar. Målet för kampanjen är att få framför allt unga att förstå att det är livsfarligt att vistas på järnvägar.

Årligen blir 50-60 människor överkörda av tåg och dessutom förekommer många tillbud. Ett mycket oroväckande fenomen, särskilt bland unga, är att ta selfies på spåren.

"Järnvägen är ingen plats för vistelse eller lek, och man får inte gena över spåren. Det är inte säkert att man upptäcker tåget i tid om man t.ex. koncentrerar sig på att ta bilder. Barn och unga förstår ofta inte att ett tåg inte kan väja och inte hinner stanna i tid", säger Marko Tuominen, säkerhetschef för järnvägsfunktioner vid Trafikverket.

Också vuxna rör sig olovligt på järnvägsområden, ofta av ren tanklöshet. Vuxna borde ändå föregå med gott exempel och informera barn och unga om farorna på järnvägar.

”Det är viktigt att tala om farorna på järnvägarna. Man tänker vanligen inte på hur farlig järnvägen på riktigt är", säger ledande sakkunnig Kirsi Pajunen vid Trafi.

Kom ihåg följande om järnvägsområden

 1. Att vistas på banan är alltid farligt
  All obehörig vistelse på järnvägsområden är förbjudet enligt lag. Detta gäller bl.a. vistelse på bangårdar och banvallar. Man får inte heller korsa banan på andra än officiella ställen.
  Det är aldrig tryggt att vistas på järnvägsområden. Utöver passagerartåg rör sig olika slags tåg på järnvägarna och deras tidtabeller ändras ofta.
 2. Tågen rör sig snabbt och ljudlöst
  Man upptäcker ett annalkande tåg ofta först när det är för sent. Tågen rör sig som snabbast till och med 220 km/h. Beroende på tågets hastighet och förhållandena kan tågets bromssträcka vara upp till en och en halv kilometer.
 3. Vandalism är farlig också för skadegöraren själv
  Enligt lagen måste tågen ges fri passage. Hinder som placerats på banan orsakar fara såväl för förbipasserande, lokförare och passagerare som för skadegöraren själv. Vandalism är till exempel att placera ett hinder, såsom en sten eller cykel på banan.
 4. Det är alltid livsfarligt att röra sig på elektrifierade järnvägar
  Järnvägarnas elektriska spänning utgör livsfara. Det är förbjudet att klättra upp på vagnar som står på bangårdar på grund av omedelbar livsfara.

Videor

200 likes. Bara ett liv.

200 likes. Bara ett liv. - Making of

Ytterligare information

Säkerhetschef för järnvägsfunktionerna Marko Tuominen, Trafikverket, tfn 029 534 3981 eller fornamn.efternamn(at)trafikverket.fi

Ledande sakkunnig Katri Pajunen, Trafi, tfn 029 5346 830 eller fornamn.efternamn(at)trafi.fi

VR Groups mediadesk, tfn 030 70123 eller viestinta(at)vr.fi