Stöd för att uppgradera radioutrustningen – anmäl dig till IAOPA

2017-03-09 11:00

Den kanalseparation som används i flygradion ändras till 8,33 kHz från början av år 2018, vilket förutsätter att radioutrustningen gradvis ska förnyas i hela Europa. IOAPA har ansökt om EU-stöd som sedan delas ut till allmän- och sportflygare för att uppgradera utrustningen. För att kunna få stödet ska man registrera sig på IOAPA:s webbplats.

De VHF-radior som nu används i luftfartyg har en kanalseparation på 25 kHz. Utrustningen ska bytas ut under en övergångsperiod som sträcker sig till slutet av år 2017. Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1079/2012 ska all radioutrustning som är avsedd att användas i VHF- frekvensbandet (30–300 MHz) ha möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation senast 31.12.2017. Syftet med ändringen är att fördela de överbelastade frekvenserna mer effektivt bland annat för kommunikationsbehov mellan luftfartygen och flygledningen.

Sport- och allmänflygare ska anmäla sig – stödet delas ut i anmälningsordning

En sammanslutning som leds av den europeiska sektionen för IAOPA Europe, den internationella föreningen för piloter och flygplansägare, har ansökt om EU-bidrag för att kompensera för de kostnader som orsakas av uppdateringen av radioutrustningen vid sport- och allmänflyget. För att kunna få det eventuella stödet ska man registrera sig.

Trafi uppmanar alla privata flygplatser, flygplansägare och flygklubbar att registrera sig på IAOPA:s webbplats http://833.iaopa.eu/index.php/en/. Där får man även närmare information om saken. Tilläggsinformation på finska ges också på Suomen Moottorilentäjien Liitto rf:s sida http://www.smll.fi/. På svenska finns detaljerade anvisningar dessutom på KSAK Motorförbundets webbplats i Sverige: http://ksak.se/uppgradering-till-8-33-khz/ .

Man kan ansöka om stöd även om man inte är medlem i något flygförbund. IAOPA har lämnat sin ansökan till EU 7.2.2017. Om EU-stödet beviljas, kommer det att delas ut till individuella sökanden i anmälningsordning.

Mer information:

Trafi:
specialsakkunnig Jani Hottola, jani.hottola (at) trafi.fi, Twitter: @Yleisilmailija

Suomen Moottorilentäjien Liitto (AOPA Finland):
sekreterare Esa Harju, esa.harju (at) aopa.fi, Twitter: @SMLL2