Trafi står igen värd för mötet om flygsäkerheten över Östersjön

2017-05-26 13:30

Det andra expertmötet om flygsäkerheten över Östersjön ordnas i Helsingfors 31.5–1.6.2017 i samarbete med den Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO.

Östersjöns kuststater dvs. Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland samt NATO, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) har igen inbjudits till mötet. Ledande sakkunnig Kari Siekkinen från Trafi agerar ordförande för mötet.

I mötet fortsätts den slutliga bearbetningen av de åtgärder som uppgjordes i expertmötet i mars. I förra mötet blev det överenskommet bland annat att operativa förfaranden som stöder gott omdöme och flygsinne samlas in och ges ut till nytta för hela det internationella luftfartssamfundet. Vid mötet diskuterades också användningen av transpondrar, och deltagarna uppvisade samsyn om att ökad användning av transpondrar är ett element som skulle förbättra flygledningens lägesbild och således ytterligare stärka flygsäkerheten.

Mer information:
kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn 0400 439 955, anna.jokela (at) trafi.fi