Möte om flygsäkerheten över Östersjön kom överens om nya rekommendationer för ökad flygsäkerhet

2017-06-01 17:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) arrangerade den 31 maj – 1 juni 2017 ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjön i samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Målsättningen för mötet var att komma överens om omvandling av förslagen från föregående möte i början av mars till rekommendationer. Det gjordes också ett konkret förslag om publikation av operativa förfaranden i enlighet med god flygpraxis. Preliminärt uppnåddes också samsyn om användningen av transpondrar.

Flygsäkerhetsmötet utfärdade flera rekommendationer om förfarandena i det internationella luftrummet.

”Mötet förlöpte i god anda och vi nådde konkreta resultat i många frågor. Ett dokument om principer och goda förfaranden vid flygning i det internationella luftrummet över Östersjön kan anses som ett speciellt viktigt resultat av mötet”, summerar ordföranden för mötet Kari Siekkinen, som är ledande sakkunnig på Trafi.

Mötet beslöt att dessa operativa förfaranden i enlighet med god flygpraxis ska ges ut senare i form av en ICAO EUR OPS Bulletin till nytta för det internationella luftfartssamfundet. Därigenom önskar man förbättra luftfartssamfundets kunskaper om flygning i det internationella luftrummet.

I tillägg till det tidigare överenskomna kontaktnätverket på det operativa planet kom mötet överens om ett nytt kontaktnätverk på det strategiska planet. Detta nätverk kommer främst att bestå av de experter som deltog i mötet.

Mötet utarbetade också ett preliminärt arbetspapper om användningen av transpondrar. Arbetspapperet skickas till deltagarna för kommentarer och den slutgiltiga versionen kommer att utarbetas i en nära framtid.

Mer information:
Trafi står igen värd för mötet om flygsäkerheten över Östersjön (26.5.2017)
ledande sakkunnig Kari Siekkinen
Intervjuförfrågningar: kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn +358 400 439955