I en plankorsning är det alltid tåget som vinner

2017-07-14 10:30

De flesta plankorsningsolyckorna inträffar på sommaren och oftast i plankorsningar som är bekanta för vägtrafikanten. Kampanjen, som startar i dag, påminner om att det alltid är tåget som vinner i en plankorsning, och att det därför lönar sig att behandla plankorsningarna med respekt.

Varje år sker det över 30 plankorsningsolyckor. En märkbar del av plankorsningsolyckorna sker på järnvägsavsnitt med mindre tågtrafik eller där tågen håller relativt låg hastighet. Trafikverket förbättrar säkerheten genom att ta bort plankorsningar, men olyckorna kan ändå bäst förhindras genom att vara uppmärksam.

"Tråkigt nog beror plankorsningsolyckorna ofta på att föraren har gjort ett observationsfel, håller för hög hastighet före korsningen eller struntar i STOP-märket", säger överinspektör Jarmo Koistinen vid Trafikverket.

Man ska aldrig lita på en bekant körrutt eller minnesbilder av tågets tidtabeller. På järnvägarna rör det sig dagligen också extra godståg, enskilda lok och olika banarbetsmaskiner.

"Tåget kan inte väja och det har en lång bromssträcka. Man ska alltid vara särskilt försiktig i plankorsningar", säger ledande sakkunnig Kirsi Pajunen vid Trafi.

Trafikverket, Trafi, VR Group, Trafikskyddet och Polisen har startat en kampanj som påminner om att det alltid är tåget som vinner i en plankorsning. Kampanjen sprids via de nationella radiokanalerna och samarbetsparternas sociala medier.

Var uppmärksam i plankorsningar – det är vägtrafikanten som har ansvaret för att passera järnvägen på ett säkert sätt

 

  1. Håll så låg hastighet att du hinner göra en riktig och tillräcklig observation av trafiken på järnvägen.
  2. Stanna ditt fordon före järnvägen vid behov, och alltid om det finns ett STOP-märke i plankorsningen.
  3. Försäkra dig om att det inte kommer något tåg. Titta och lyssna, öppna fönstret på glänt om det behövs. På flerspåriga järnvägar kan det komma tåg samtidigt från bägge riktningarna. Titta i båda riktningarna innan du korsar järnvägen.
  4. Stanna om du ser ett annalkande tåg. Låt tåget passera. Stanna också om varningsanordningarna ger larm, om bommen är nere eller fälls.
  5. Vänta på att bommarna höjs och ljusen växlar. Försäkra dig om att det inte kommer andra tåg från någotdera hållet.

 

Ytterligare information

Ledande sakkunnig Kirsi Pajunen, Trafi, tfn 029 5346 830 eller fornamn.efternamn(at)trafi.fi

Överinspektör Jarmo Koistinen, Trafikverket, tfn 029 534 3166 eller fornamn.efternamn(at)trafikverket.fi (kan nås 14.7.2017)

Statistikuppgifter om olyckor i plankorsningar

Karttjänst som visar plankorsningarna