Kontrollera ett luftfartygs uppgifter i e-tjänsten med hjälp av registreringsbeteckningen

2017-10-23 09:00

Trafi utvecklar kontinuerligt sina e-tjänster. I den nyaste tjänsten som har öppnats kan du enkelt kontrollera uppgifterna om vilket luftfartyg som helst samt om dess luftvärdighet utgående från registreringsbeteckningen.

Via tjänsten kan du få reda på luftfartygets nuvarande ägare, innehavare, operatörer och ombud samt luftfartygets ägarhistoria. Via tjänsten kan du också få hjälp om du tänker köpa ett luftfartyg och vill sätta dig in i luftfartygets registeruppgifter. Tjänsten är avgiftsfri.

Uppgifterna i tjänsten består av de uppgifter som finns i registret i det ögonblick som förfrågan görs. Informationsinnehållet i registeruppgifterna varierar beroende på uppgifternas offentlighet och på tidpunkten för när luftfartyget har registrerats. I uppgifterna kan det också finnas begränsningar för informationsöverlåtelse och i sådana fall kan Trafi inte överlåta personuppgifter i samband med uppgifterna för luftfartyget.

Ytterligare information:

Trafis e-tjänster (länk till beskrivningen av tjänsten)

inspektör, Anne Lehmuskunnas, tfn 029 5346 072, anne.lehmuskunnas (at) trafi.fi
expert, Katja Pulkkinen, tfn 029 5347 273, katja.pulkkinen (at) trafi.fi
jurist, Päivi Karkkola, tfn 029 5347 254, paivi.karkkola (at) trafi.fi