Nytt beslut om föreskriftsprojekt: Kompetenskrav för trafikläkar- och psykologsystemen

2017-10-26 10:00

Trafi har fattat ett beslut om att starta ett föreskriftsprojekt vid namn Kompetenskrav för trafikläkar- och psykologsystemen.

Ytterligare upplysningar:

Jukka Terttunen, chef för enheten Trafikmedicin, jukka.terttunen(at)trafi.fi, tfn 029 534 6089;
Markku Vanhanen, specialsakkunnig, markku.vanhanen(at)trafi.fi, tfn 029 534 7001;
Simo Piitulainen, specialsakkunnig, simo.piitulainen(at)trafi.fi, tfn 029 534 6090;
Anne Seppänen, jurist, anne.seppanen(at)trafi.fi, tfn 029 534 6840