Begäran om yttrande: Områden som utses för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation)

2017-11-08 16:00

Trafi begär berörda intressentgrupper om yttranden angående sin plan att utse två områden som områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation).

Yttrandena bör lämnas senast 8.12.2017.

Närmare information:

Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig, tfn 029 534 5000, e-post kirjaamo(at)trafi.fi