Beslut om föreskriftsprojekt: Uppdatering av kraven för helikopterflygplatser

2017-11-21 09:00

Avsikten med projektet är att uppdatera luftfartsföreskrifterna AGA M2-1, Anläggning och drift av flygplatser avsedda för helikoptrar, och AGA M2-2, Visuella markanordningar på helikopterfält och organisering av räddningsverksamhet, båda från år 1998.

ICAO:s krav för helikopterflygplatser (Annex 14 Vol II, Heliports) har ändrats efter dessa föreskrifter har utfärdats. Föreskrifterna kommer att uppdateras så att de överensstämmer med den nyaste upplagan av ICAO Annex. Besluten om föreskriftsprojekt är endast tillgängliga på finska, men Trafi ger information om dem även på svenska vid behov.

Mer information
överinspektör Pentti Korkalainen, pentti.korkalainen(at)trafi.fi
specialsakkunnig Leila Iikkanen, tfn. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi