Nya flygrutter kan öppnas från Finland till Argentina, Chile, Kenya och Tanzania

2017-12-11 15:00

 

Nya luftfartsavtal med Argentina, Chile, Kenya och Tanzania

Finland har ingått nya, liberala luftfartsavtal med Argentina, Chile, Kenya och Tanzania. Avtalen gör det möjligt att flyga direkt mellan Finland och dessa länder samt vidare till andra destinationer.

De överenskomna principerna kan tillämpas mellan luftfartsmyndigheterna redan innan avtalen träder i kraft, så att flygtrafiken kan börja genast. Avtalet med Argentina emellertid tillåter endast code share-flygningar innan avtalet sätts i kraft.

Mer liberala code share-arrangemang med Australia

Med Australia tillåts nu uppehåll (stopovers) i samband med code share-arrangemangen.

Luftfartsavtal med Jamaika och Bahama har skrivits under

Avtalen som slutits med Jamaika år 2016 och med Bahama år 2013 har nu underskrivits.

Mer information:
specialsakkunnig Päivi Jämsä, tfn 029 534 5683, paivi.jamsa(at)trafi.fi