Begäran om utlåtande: Föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer

2017-12-13 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer.

Det är fråga om en ny föreskrift som utfärdas med stöd av fas II av lagen om transportservice (320/2017) så att föreskriften träder i kraft samtidigt som lagen om transportservice, uppskattningsvis 1.7.2018.

Föreskriften är en del av en större förändring, varvid det nuvarande järnvägsläkarsystemet avvecklas och sjömansläkarsystemet förnyas, då befogenheterna att godkänna sjömansläkare överförs från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Trafi.

Trafi begär om utlåtanden angående föreskriftsutkastet senast 16.2.2018.

Utlåtandena kan skickas (i Word-form) till Trafis registratorskontor kirjaamo(at)trafi.fi och till handläggarna på adresserna jukka.terttunen(at)trafi.fi, markku.vanhanen(at)trafi.fi och anne.seppanen(at)trafi.fi. eller per post till Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors.

Vi ber er i utlåtandena nämna föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFI/323443/03.04.04.00/2017.

Närmare upplysningar

Jukka Terttunen, chef för enheten Trafikmedicin, jukka.terttunen(at)trafi.fi, tfn 029 534 6089
Markku Vanhanen, specialsakkunnig, markku.vanhanen(at)trafi.fi, tfn 029 534 7001
Anne Seppänen, jurist, anne.seppanen(at)trafi.fi, tfn 029 534 6840