Trafiksäkerhetsverket har utsett områden för överföring av oljelast

2017-12-20 10:00

Genom ett beslut som träder i kraft 1.1.2018 har Trafiksäkerhetsverket utsett områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg.

Beslutet grundar sig på 2 a kap. 1 § 2 mom. i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).

Närmare uppgifter och koordinaterna för områdena framgår av själva beslutet.

Områden som utsetts för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STSoperation)