Upphävande av Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om Östersjöavtalet

2017-12-21 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade 20.12.2017 en föreskrift om upphävande av föreskriften om Överenskommelsen (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön. Föreskriften träder i kraft 1.1.2018.

Statsrådet beslutade 19.12.2017 att det nya Östersjöavtal varom överenskommits i våras träder i kraft genom statsrådsförordning.

Det nya Östersjöavtalet börjar tillämpas 1.1.2018. Det finns på Trafis webbplats på finska, svenska och engelska. I avtalet ingår en ny bestämmelse om att det är förbjudet att transportera batterier som tillhör kategorierna UN 2794, UN 2795, UN 2800 och UN 3028 som bulklast.

Ytterligare information

        Anu Häkkinen, ledande sakkunnig, tfn 029 534 7106, fornamn.efternamn(at)trafi.fi
        Miina Grönlund, specialsakkunnig, tfn 029 534 5267, fornamn.efternamn(at)trafi.fi