Ny föreskrift: Radioutrustning på fartyg

2018-02-22 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 20 februari 2018 meddelat en ny föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/366732/03.04.01.00/2017).

Föreskriften träder i kraft den 1 mars 2018.

Genom föreskriften upphävs gällande föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/5379/03.04.01.00/2014).

Genom den nya föreskriften preciseras gällande föreskrift så att de tolkningar, rättelser och preciseringar som utfärdats med anledning av den beaktas. Vidare görs föreskriften smidigare, tillämpningen av digitala lösningar på fartyg i inrikes fart främjas och användningen av alternativa lösningar möjliggörs.

Närmare upplysningar

         Jami Metsärinne, jami.metsarinne(at)trafi.fi, tfn 029 534 6445
         Reetta Timonen, reetta.timonen(at)trafi.fi, tfn 029 534 5052