Nytt föreskriftsprojekt: Fartygspersonalens behörigheter

2018-02-27 12:00

Trafi har beslutat starta ett föreskriftsprojekt för revidering av föreskriften om fartygspersonalens behörigheter.

Föreskriften behöver ändras av två skäl:

1) Bestämmelserna om fartygspersonalens behörigheter föreslås bli överförda från lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) till lagen om transportservice (320/2017) (RP 145/2017 rd) och bemyndigandena att utfärda föreskrifter ändras i någon mån i samband med detta.

2) i lagpropositionen föreslås det att Trafi ska få befogenheter att godkänna utbildningsanordnarna och utbildningens innehåll och lagen innehåller bemyndiganden med anknytning till detta. I den reviderade föreskriften kommer det bland annat att fastställas vilka handlingar som ska lämnas in för att godkännande ska kunna beviljas.

Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft samtidigt som fas II av lagen om transportservice, dvs. 1.7.2018.

Ytterligare information:

Jukka Tuomaala, specialsakkunnig, jukka.tuomaala(at)trafi.fi, tfn 029 534 6466
Santeri Lunkka, överinspektör, santeri.lunkka(at)trafi.fi, tfn 029 534 7065
Sirkku Jaakkola, jurist, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi, tfn 029 534 5230