Ny föreskrift: Lotsleder och lotsplatser

2018-03-06 12:00

Trafi har den 6 mars 2018 utfärdat en föreskrift om lotsleder och lotsplatser (TRAFI/6915/03.04.01.00/2013).

Genom föreskriften upphävs föreskriften TRAFI/6793/03.04.01.00/2011 med samma namn.

Den nya föreskriften träder i kraft den 15 mars 2018.

Närmare upplysningar:

         Jukka Tuomaala, specialsakkunnig, tfn 029 534 6466, jukka.tuomaala(at)trafi.fi