Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygs stabilitet

2018-04-04 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till nya stabilitetsföreskrifter. Avsikten med omarbetningen av föreskrifterna är att förenhetliga regelverket för existerande passagerarfartyg i inrikes fart inom fartområdena I och II.

En ökning av passagerarantalet på ett passagerarfartyg i inrikes fart liksom byggande av ett nytt passagerardäck förutsätter alltid säkerställande av att fartyget har tillräcklig stabilitet.

För fartyg som det inte behöver göras stabilitetsberäkningar för behöver det enligt det nya utkastet inte heller göras krängningsprov. Enligt utkastet blir det möjligt också för erkända klassificeringssällskap att övervaka krängningsproven.

För bogserfartyg som rör sig inom fartområde I i inrikes fart införs ett alternativt sätt för viktkontroll. I övrigt förtydigas föreskrifterna om bogserfartyg så att de motsvarar nuvarande praxis.

Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft i maj.

Trafi begär att få utlåtandena om föreskriftsutkastet senast den 2 maj.

Utlåtandena kan skickas till Trafis registratorskontor, adress kirjaamo(at)trafi.fi, med e-post eller brevledes till adressen, Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors. Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer i utlåtandet.

Ytterligare information:

Lauri Kuuliala, specialsakkunnig, tfn, 029 534 7078, lauri.kuuliala(at)trafi.fi
Anna Salomaa, jurist, tfn 029 534 6163, anna.salomaa(at)trafi.fi