GEN M1-9: Övergångstiderna för certifikatkraven för segelflygplan och ballonger förlängs

2018-04-06 16:00

Trafiksäkerhetsverket har den 6.4.2018 fattat ett beslut om föreskriftsprojekt som förbereder ändringar till luftfartsföreskriften GEN M1-9, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011.

EU-kommissionen avser utfärda ändringar till flygbesättningsförordningen 1178/2011, vilket gör det möjligt att förlänga de nationella övergångstiderna för tillämpningen av bl.a. vissa krav på certifikat för segelflygplan och ballonger samt på utbildningsorganisationer som ger utbildning endast för sådana flygcertifikat. På grund av förseningar i kommissionens process kommer dessa ändringar publiceras först under sommaren 2018, men perioden mellan slutet av de tidigare övergångstiderna och ikraftträdandet av de nya förordningarna täcks med nationella undantag. Trafi har notifierat dessa undantag till kommissionen.

Med föreskriften upphävs den tidigare föreskriften GEN M1-9 som utfärdats 22.4.2016 från och med ikraftträdandet av ändringarna till EU-förordningen.

Mer information

specialsakkunnig Leila Iikkanen, tfn 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi