Två nya luftfartsföreskrifter om farliga områden och luftrum med transponderkrav

2018-04-23 10:00

Föreskrifterna träder i kraft 26.4.2018.

OPS M1-28, Farliga områden

Föreskriftsändringen tar i beaktande sådana behov för nya farliga områden och ändringar som framförts av dem som bedriver verksamheten. Texten i föreskriften har också preciserats vad gäller begreppet ’farligt område’.

OPS M1-31, Luftrum med transponderkrav

Genom föreskriftsändringen fastställs en ny zon där transponder ska användas: terminalområdena för Tammerfors-Birkala flygplats (EFTP TMA EAST, EFTP TMA WEST). Den nya zonen upprättas på basis av ANS Finlands förslag. Transponderzonen anses förbättra säkerheten på området och förutsättningarna för verksamhet i luftrumsklass C.

Mer information:

enhetschef Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio(at)trafi.fi, twitter @PMetsavainio