Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygspersonalens behörigheter

2018-05-15 12:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om fartygspersonalens behörigheter.

Föreskriften har ändrats därför att bestämmelserna om fartygspersonalens behörigheter har blivit överförda från lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) till lagen om transportservice (320/2017) i fas II (RP 145/2017 rd). Därvid har smärre innehållsmässiga ändringar gjorts. Bemyndigandena att utfärda föreskrifter har också ändrats, vilket innebär att vissa punkter i föreskriften har höjts till förordningsnivå. Också föreskrifterna om övergångstiden i samband med de ändringar i STCW-konventionen som antogs i Manila har strukits.

Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Trafi begär att få utlåtandena om föreskriftsutkastet senast den 13 juni.

Utlåtandena kan skickas till Trafis registratorskontor, adress kirjaamo(at)trafi.fi, med e-post eller brevledes till adressen Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors. Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer i utlåtandet. Vänligen ange referensnumret TRAFI/301394/03.04.01.00/2017 på utlåtandet.

Ytterligare information:

Santeri Lunkka, överinspektör, santeri.lunkka(at)trafi.fi, tfn 029 534 7065
Jukka Tuomaala, specialsakkunnig, jukka.tuomaala(at)trafi.fi, tfn 029 534 6466 (efter den 28 maj 2018)
Sirkku Jaakkola, jurist, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi, tfn 029 534 5230