Ny föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare

2018-05-17 15:00

Fas II av lagen om transportservice (320/2017) träder i kraft 1.7.2018. Genom lagen överförs befogenheterna att godkänna sjömansläkare från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Trafi utfärdade 15.5.2018 en föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer (TRAFI/323443/03.04.04.00/2017), som träder i kraft 1.7.2018.

Föreskriften innehåller kompetenskrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer och krav på hur de ska upprätthålla sin kompetens. Att föreskriften meddelats är en del av en större helhet varigenom sjömansläkarsystemet och järnvägsläkarsystemet revideras. Järnvägspsykologsystemet förblir i stort sett oförändrat. 

Närmare information:

Enhetschef Jukka Terttunen, jukka terttunen(at)trafi.fi