Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen

2018-06-04 13:00

Trafi har den 1 juni 2018 utfärdat en ny föreskrift om Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen. Föreskriften träder i kraft den 4 juni 2018 och upphäver föreskriften Lufttransport av farliga ämnen (TRAFI/1359/03.04.00.00/2015).

Statsrådets förordning om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) ändrades den 31 maj 2018. I och med ändringen uppdaterades förordningen med en bestämmelse som föreskriver att vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen ska ICAO-TI följas så som det har godkänts för tillämpning under åren 2017 och 2018.

Den nuvarande föreskriften om lufttransport av farliga ämnen (TRAFI/1359/03.04.00.00/2015) upphävs på grund av att föreskriften endast är ett hänvisningstekniskt duplikat av ICAO-TI. En ny föreskrift om lufttransport av farliga ämnen utfärdas inte. Trafiksäkerhetsverket ger fortfarande information om ICAO-TI.

Ytterligare information

jurist Johanna Isoaho, förnamn.efternamn(at)trafi.fi
ledande sakkunnig Anu Häkkinen, tfn. 029 5347 106, förnamn.efternamn(at)trafi.fi