Föreskrift om fartygspersonalens behörigheter

2018-06-29 10:00

Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) utfärdade den 28 juni 2018 en ny föreskrift om fartygspersonalens behörigheter (TRAFI/301394/03.04.01.00/2017). Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2018.

Föreskriften har ändrats innehållsmässigt på grund av fas II av lagen om transportservice (320/2017). Dessutom har förfarandena för ansökan och godkännande av behörighetsbevis och specialbehörigheter förtydligats.

Genom föreskriften upphävs föreskrifterna TRAFI/13222/03.04.01.00/2013 och TRAFI/118442/03.04.01.00/2016.

Föreskrift

Promemoria (på finska)

Ytterligare information
Santeri Lunkka, överinspektör, santeri.lunkka(at)trafi.fi, tfn 029 534 7065
Jukka Tuomaala, specialsakkunnig, jukka.tuomaala(at)trafi.fi, tfn 029 534 6466
Sirkku Jaakkola, jurist, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi, tfn 029 534 5230