Utlysning av medel för vintersjöfartsforskning

2018-06-29 12:00

Trafi, Trafikverket och svenska Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har i dag publicerat en utlysning av medel för vintersjöfartsforskning som genomförs 2019.

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som främjar utvecklingen av vintersjöfartssystemet på Östersjön. Denna gång förväntar sig finansiärerna speciellt att få in ansökningar som gäller bogserarrangemangen för handelsfartyg, vintersjöfartssystemets effektivitet och ekonomiska inverkan och alternativa bränslen för fartyg som går i is.

Finsk-svenskt samarbete sedan 1972

De finska och svenska myndigheterna har samfinansierat forskningsprojekt inom vintersjöfarten sedan 1972. Forskningen har bland annat legat som grund för utvecklingen av de finsk-svenska isklassreglerna. Kontinuerlig forskning och utveckling är nödvändig för att vintersjöfartssystemet ska kunna svara på framtidens utmaningar.

Tidsfristen för ansökningarna går ut 14.9.2018 och information om finansieringsbesluten skickas ut 20.10.2018. Närmare upplysningar, utlysningstext och ansökningsblankett finns på Trafis webbplats.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Lauri Kuuliala, p. 029 5347 078, lauri.kuuliala (at) trafi.fi