Rivstart för ansökningar om nya taxitillstånd

2018-07-02 09:00

Ikraftträdandet av lagen om transportservice söndagen den 1 juli 2018 satte fart på ansökningarna om nya taxitillstånd. Under söndagen tog Trafi emot nästan 700 ansökningar om taxitillstånd och över 200 anmälningar om bedrivande av taxi- eller godstrafik.

”Intresset för att ansöka om trafiktillstånd under söndagen var ännu större än vad vi väntat oss, vilket är mycket bra med tanke på möjligheterna som lagen om transportservice för med sig för hela taxi- och godstrafikbranschen. Under den första dagen kom det in nästan tusen ansökningar och anmälningar om trafiktillstånd och merparten av dessa gällde taxitillstånd”, berättar avdelningschef Kimmo Pylväs.

Vi hade förberett oss på en ansökningsrush. De första tillstånden beviljas idag och vi försöker handlägga söndagens alla ansökningar så snabbt som möjligt. Vi skickar en kopia på tillståndet per e-post genast när det beviljats, så sökanden behöver inte vänta på att det egentliga tillståndet ska hinna fram på posten”, fortsätter Pylväs.

Under söndagen tog Trafi emot 682 ansökningar om taxitillstånd, 234 anmälningar om bedrivande av taxi- och godstrafik, 48 ansökningar om godstrafiktillstånd och 5 ansökningar om persontrafiktillstånd. Information om den regionala fördelningen klarnar vartefter tillstånden behandlas.

När lagen om transportservice trädde i kraft den 1 juli 2018 överfördes ansvaret att bevilja trafiktillstånd från NTM-centralerna till Trafi. Överföringen och införandet av trafiktillståndssystemen genomfördes under veckoslutet och alla ansökningar och anmälningar gällande trafiktillstånd enligt den nya lagen finns på Trafis webbplats.

Mer information:
Trafiktillstånden flyttas till Trafi 1.7.2018
avdelningschef Kimmo Pylväs, tfn 029 5345 798, kimmo.pylvas (at) trafi.fi