Första registreringen av personbilar ökade med 8,0 % i början av året – laddningsbara bensinhybrider ökade i popularitet

2018-07-10 09:00

Under årets första hälft registrerades 69 600 nya personbilar första gången, vilket är åtta procent fler jämfört med samma tidpunkt året innan. Under början av året registrerades fler bilar som använder alternativa drivkrafter första gången än under hela fjolåret sammantaget.

Under årets första hälft registrerades 3 973 nya personbilar med alternativa drivkrafter. Det är fler än det totala antalet nya bilar med alternativa drivkrafter som registrerades första gången under hela fjolåret (3 489). Förändringen jämfört med fjolåret finner sin förklaring framför allt i att laddningsbara bensinhybrider har ökat i popularitet.

Fler bensinhybrider registrerades under första halvan av året än under hela fjolåret sammantaget

Mellan januari och juni registrerades 2 794 nya laddningsbara bensinhybrider första gången. Det är fler än under hela fjolåret då 2 401 laddningsbara bensinhybrider registrerades första gången. Detsamma gäller nya gasbilar: under första halvan av året registrerades 745 bilar första gången, medan statistiken för hela fjolåret visar 433 nya gasbilar.

Första registreringen av elbilar ökade däremot i en något långsammare takt under årets första hälft jämfört med året innan. Till och med slutet av juni hade 352 nya elbilar registrerats första gången, vilket är endast något fler jämfört med första halvan av fjolåret (272).

Skoda Octavia den mest populära personbilsmodellen under årets första hälft

De mest omtyckta personbilsmodellerna under årets första hälft var Skoda Octavia (3 063), Nissan Qashqai (2 744) samt Toyota Yaris (2 366), som ökat i popularitet med cirka en tredjedel sedan motsvarande tidpunkt ifjol.

Fortfarande registreras flest nya personbilar första gången i Nyland, men den relativa förändringen gällande första registreringar var störst i Södra Karelen (14,6 %) och i Mellersta Finland (12,4 %). Procentuellt sett minskade antalet personbilar som registreras första gången mest i Mellersta Österbotten (-6,6 %) och Kajanaland (-0,4 %) jämfört med fjolårets första hälft.

Första registrering av personbilar enligt landskap i början av år 2017 och 2018

Statistik över första registreringar på Trafis webbplats (på finska)

Mer information:
avdelningschef Esa Aaltonen, tfn 029 5347 132, esa.aaltonen (at) trafi.fi
specialsakkunnig Mika Idman, tfn 029 534 5222, mika.idman (at) trafi.fi, Twitter @MikaIdman (statistik)