De första nya taxitillstånden har beviljats – rekordmånga ansökningar om undervisningstillstånd

2018-07-11 11:00

Trafi har beviljat de första taxitrafiktillstånden och körtillstånden för taxiförare enligt den nya lagen om transportservice. Även reformen av körkortsutbildningen i början av juli har inspirerat rekordmånga att ansöka om undervisningstillstånd.

Under de fyra första dagarna i juli har redan 1 500 nya ansökningar om taxitrafiktillstånd gjorts och allt som allt har nästan 2 700 ansökningar eller anmälningar om trafiktillstånd kommit in.

”Beviljandet av taxitillstånd har fått en bra start och över hundra nya taxiföretagare har redan fått sina tillstånd. Det kommer fortfarande in många nya ansökningar men kulmen har nåtts. Vi försöker handlägga anhopningen av ärenden så snabbt som möjligt och vi meddelar genast sökanden per e-post när tillståndet beviljats eller anmälan införts i registret”, berättar avdelningschef Kimmo Pylväs.

Närmare information om den regionala fördelningen klarnar vartefter tillstånden behandlas. Trafi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in och hittills har cirka hälften av de behandlade tillstånden beviljats till huvudstadsregionen. De nya taxitrafiktillstånden gäller i hela Finland.

Under de tre första dagarna har över 70 personer deltagit i provet för körtillstånd för taxiförare samt provet om lokalkännedom. Under de första dagarna har cirka 150 ansökningar om körtillstånd för taxiförare kommit in och över 100 av dem har beviljats. Körtillstånden skickas per post till sökandena.

Före lagändringen beviljades i genomsnitt cirka 50 körtillstånd för taxiförare per vecka.

Nya undervisningstillstånd i rekordfart

Lagändringarna i början av juli syns även i körkortsutbildningen och det har kommit in rekordmånga ansökningar om nya undervisningstillstånd. Trafi har under de första dagarna i juli tagit emot över 2 000 ansökningar om undervisningstillstånd och nästan 900 nya undervisningstillstånd har redan beviljats.

”Ett av målen med reformen av körkortsutbildningen var att i fortsättningen tillhandahålla mer mångsidiga vägar att lära sig bli en säker förare. Det går bra att till exempel använda undervisning med undervisningstillstånd parallellt med den övriga undervisningen. Rushen av ansökningar om undervisningstillstånd är också en mycket positiv nyhet vad gäller reformen av körkortsutbildningen”, fortsätter Pylväs.

Under de tre första dagarna har redan över 350 nya körprov för personbilskort utförts och cirka 450 manöverprov för moped.

Trafiktillstånd i ett öppet gränssnitt

Trafi har även publicerat trafiktillstånd som öppna data i ett öppet gränssnitt. Via gränssnittet kan man söka giltiga taxi-, kollektiv- och godstrafiktillstånd.

Mer information:
www.trafi.fi/liikenneluvattrafiin
www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu (på finska)
avdelningschef Kimmo Pylväs, tfn 029 5345 798, kimmo.pylvas (at) trafi.fi
enhetschef Hannu Parkkisenniemi, tfn 029 5347 206, hannu.parkkisenniemi(at)trafi.fi (öppna gränssnitt)