Taxitillstånd har beviljats i alla landskap

2018-07-13 15:00

Över 400 nya taxitrafiktillstånd enligt den nya lagen om transportservice har beviljats under en dryg vecka. Mer än 200 körtillstånd för taxiförare har beviljats. Taxitrafiktillstånd har beviljats i alla landskap, mest i Nyland och särskilt i huvudstadsregionen.

”Tillstånden har behandlats i så snabb takt att vi redan har beaktansvärd statistik även över hur tillstånden är fördelade regionalt”, konstaterar avdelningschef Kimmo Pylväs och lägger till att ansökningarna om tillstånd behandlas i den ordning de kommer in.

”Ungefär hälften av alla nya taxitrafiktillstånd som behandlats hittills har beviljats i Nyland och särskilt i huvudstadsregionen. Även de övriga stora städerna toppar listan”, berättar Pylväs.

Några snabba slutsatser ska man enligt Pylväs dock inte dra, då de nya taxitrafiktillstånden är riksomfattande. Av ansökan framgår det inte heller var taxiverksamheten kommer att idkas.

206 taxitrafiktillstånd har beviljats i Nyland, 27 i Egentliga Finland, 26 i Lappland, 23 i Birkaland och 22 i Norra Österbotten. Av städerna har det största antalet tillstånd beviljats i huvudstadsregionen (180) som åtföljs av Åbo (15), Rovaniemi (12) och Uleåborg (10).

Efter att lagen om transportservice trätt i kraft har Trafi tagit emot 1 800 ansökningar om taxitillstånd, 985 anmälningar om taxi- och godstrafik, 200 ansökningar om godstrafiktillstånd och 26 ansökningar om persontrafiktillstånd. Totalt har över 3 000 ansökningar eller anmälningar som gäller trafiktillstånd kommit in.

Cirka 270 körtillstånd för taxiförare har sökts och 210 har beviljats. Före lagreformen beviljades i genomsnitt cirka 50 körtillstånd för taxiförare per vecka.

Trafiktillstånd i ett öppet gränssnitt

Trafi har även publicerat trafiktillstånden som öppna data i ett öppet gränssnitt. Via gränssnittet kan man söka giltiga taxi-, kollektiv- och godstrafiktillstånd. I fortsättningen blir statistikuppgifter även om beviljade trafiktillstånd tillgängliga på Trafis webbplats. Uppdaterad statistik över beviljade trafiktillstånd läggs ut på webbplatsen nästa vecka.

När lagen om transportservice trädde i kraft den 1 juli 2018 överfördes ansvaret att bevilja trafiktillstånd från NTM-centralerna till Trafi.

Mer information:
Trafiktillstånden flyttas till Trafi 1.7.2018
avdelningschef Kimmo Pylväs, tfn 029 5345 798, kimmo.pylvas (at) trafi.fi
enhetschef Hannu Parkkisenniemi, tfn 029 5347 206, hannu.parkkisenniemi(at)trafi.fi (öppna gränssnitt)