Ändringarna i körkortsutbildningen ledde till en anhopning av ansökningar om undervisningstillstånd – de nya förarexamina har också kommit bra i gång

2018-07-13 15:00

De nya reglerna som gäller körkortsundervisning och förarexamina trädde i kraft den 1 juli 2018. Början av juli har präglats av en anhopning särskilt av ansökningar om undervisningstillstånd. Även de nya kör- och teoriproven har kommit bra i gång.

”Ändringarna i körkortsutbildningen har helt klart väckt intresse. Antalet ansökningar om undervisningstillstånd är till exempel rekordartat. Vi har hittills fått nästan 4 000 ansökningar om undervisningstillstånd och redan beviljat över 2 500 nya tillstånd”, berättar avdelningschef Kimmo Pylväs.

”Under hela början av året beviljades totalt något under 7 000 undervisningstillstånd, vilket visar hur stort antalet nya ansökningar om undervisningstillstånd är. Ansökningarna som kommit in under veckan har överbelastat Ajovarmas tidsbeställning i huvudstadsregionen, men i närområdena har det funnits lediga tider”, tipsar Kimmo Pylväs.

De nya teori- och körproven har också kommit bra i gång. På en dryg vecka har 1 262 körprov för personbilskort och nästan 900 teoriprov avlagts. Cirka 1 000 manöverprov för moped har avlagts.

Reformen öppnar också dörren för nya trafiksäkerhetsaktörer

För den som skaffar körkort är de synligaste förändringarna att den obligatoriska körkortsundervisningen har minskat i omfattning och att körkortsutbildningen framöver består av en del. Den obligatoriska undervisningen för den som skaffar det första körkortet består i fortsättningen av 4 timmar utbildning i trafikens grunder, 8 timmar riskutbildning för personbilskort och obligatoriska körlektioner beroende på körkortskategorin.

I och med ändringen kan körkortsutbildning även ordnas av andra aktörer i trafiksäkerhetsbranschen än bilskolor. Aktörerna godkänns av Trafi.

”Det har funnits ett intresse att inleda denna verksamhet och vi har redan fått ett stort antal förfrågningar. Nya aktörer och ett omfattande informationspaket om hur man skaffar körkort kommer framöver att finnas också på Trafis nya webbplats ajokortti-info.fi”, berättar ledande sakkunnig Tuire Simonen.

Den som ansöker om det första körkortet kan göra ansökan elektroniskt i Trafis e-tjänster

Den som ansöker om det första körkortet behöver inte längre lämna in något läkarintyg, utan det räcker med en egen försäkran om hälsotillståndet. I och med reformen kan ansökan om det första körkortet lämnas in elektroniskt via Trafis e-tjänster.

Mer information:
På webbplatsen om körkortsärenden, ajokortti-info.fi, finns information om hur körkort skaffas efter reformen
Alla ändringar och förfaringssätten under övergångsperioden finns på Trafis webbplats www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu (på finska)
Godkännande av andra trafiksäkerhetsaktörer

avdelningschef Kimmo Pylväs, kimmo.pylvas (at) trafi.fi, tfn 029 5345 798
ledande sakkunnig Tuire Simonen, tuire.simonen (at) trafi.fi, tfn 029 5345 202
specialsakkunnig Henna Antila, henna.antila (at) trafi.fi, tfn 029 5345 277