Första körkortet kan nu sökas elektroniskt

2018-08-22 14:00

I och med reformerna som trädde i kraft i juli blev det ännu lättare att ansöka om det första körkortet. Körkortet kan nu sökas direkt i Trafis elektroniska tjänst Första körkortet.

Ändringarna som gäller körkortslagen och förarexamen trädde i kraft vid ingången av juli. I den nya tjänsten Första körkortet kan sökanden beviljas ett körkortstillstånd som är i kraft tre år. Tillståndet behövs för proven som hör till förarexamen.

Efter reformerna krävs det inte längre något läkarintyg av den som ansöker om det första körkortet, utan i de flesta fall räcker det med en egen försäkran om att hälsokraven uppfylls. Detta är en orsak till att den elektroniska tjänsten för ansökan om det första körkortet har tagits i bruk.

”Tjänsten för ansökan om det första körkortet är en del av vårt projekt för att göra alla körkortsansökningar elektroniska. I slutet av året kommer de elektroniska tjänsterna även att omfatta ansökningar till vilka en läkarbedömning av körhälsan måste bifogas”, berättar utvecklingschef Johanna Simkin.

Körkortet kan sökas via den elektroniska tjänsten på vissa villkor. Ett krav är att sökanden inte har beviljats körkort i Finland eller utomlands tidigare. Sökanden identifierar sig i tjänsten med nätbankkoder eller mobil-ID. Sökandens stadigvarande adress måste vara i Fasta Finland.

Mer information:
Första körkortet
Mer information om körkortstillståndet i Ajokortti-info
utvecklingschef Johanna Simkin, tfn 029 5345 265, johanna.simkin (at) trafi.fi
ledande sakkunnig Maaria Toikka, tfn 029 5345 339, maaria.toikka (at) trafi.fi. På Twitter @maaria_toikka