Ändrad luftfartsföreskrift: Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011 (GEN M1-9)

2018-09-06 00:00

Genom föreskriften som utfärdats av Trafiksäkerhetsverket 5.9.2018 ändras den tidigare föreskriften med samma namn från år 2016. Den träder i kraft samma dag.

Ändringarna som gjorts i föreskriften beror på EU-förordningen 2018/1119 som trädde i kraft 2.9. Den ger medlemsstaterna möjlighet att förlänga fram till 8.4.2020 övergångstiden för tillämpningen av bilaga I till flygbesättningsförordningen 1178/2011 på segelflygplan- och ballongcertifikat, bilagorna VII och VIII på utbildningsorganisationer som ger utbildning för dessa samt kapitel B i bilaga I på flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL). I Finland har man i princip tagit i bruk så långa övergångstider som tillåts i EU-förordningarna inom luftfartsbranschen. I den nationella föreskriften syns förlängningen av övergångstiderna endast som små tekniska ändringar.

Mer information

ledande sakkunnig Helena Pietilä, helena.pietila(at)trafi.fi
jurist Leila Iikkanen, tfn 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi