Hur förändringen hanteras är nyckeln till spårtrafikens framtid

2018-10-01 12:00

Spårtrafiken i Finland och EU är stadd i förändring. Det går inte backa eller ens stå stilla. Den fria konkurrensen inom närtågstrafiken är redan långt hunnen, nya spårvagnslinjer är på gång i Tammerfors och Helsingfors. Lagstiftningen förnyas, digitaliseringen närmar sig. Hur tryggas säkerhet och smidighet mitt i all denna förändring löd frågan under Trafis första seminarium för spårtrafikintressenter 26.9.2918 i Finlandiahuset.

EU:s mål är att göra järnvägstrafiken så konkurrenskraftig som möjligt och göra det möjligt för järnvägsföretag att verka inom hela EU. För trafikanvändarna innebär detta att gränser mellan stater försvinner, dvs. en smidig resekedja och reseupplevelse utan avbrott. Vid seminariet underströk direktören för direktoratet för landtransporter vid EU-kommissionen Elisabeth Werner den betydelse fri konkurrens har för spårtrafikens utveckling och gav exempel på erfarenheter man fåtts hittills.

Vid seminariet berättade kommunikationsministeriets enhetsdirektör Laura Eiro om ändringar i persontrafiken på järnvägen i Finland.

”För att nå miljömålen krävs det att spårtrafiken ökar sin andel. Syftet med att öppna spårtrafiken för konkurrens är att kraftigt öka utbudet av tjänster och färdmedlets attraktionskraft. Det behövs även investeringar i infrastruktur för att nå målet”, berättade Eiro.

Representanter för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) – projektchef Karen Davies och hennes kollega Simon D’Albertanson – bidrog också till debatten med ett transeuropeiskt perspektiv. ERA:s inlägg tog upp vilka konsekvenser EU:s fyra järnvägspaket får på nationell nivå och övervakningen av spårtrafikens verksamhet och säkerhet – vilket drar längsta strået: en prestationsbaserad övervakning som grundar sig på verksamhet och risker eller en övervakning av överensstämmelse med krav, regler och föreskrifter?

Tryggande av säkerheten i centrum

"Konkurrens och att öppna marknaden för fri konkurrens är sätt att få mer mångsidiga tjänster och en mer effektiv användning av spårinfrastrukturen", berättar Trafis spårtrafikdirektör Yrjö Mäkelä och hänvisar både till EU:s och kommunikationsministeriets mål om hur spårtrafiken ska ordnas.

Mäkelä framhåller att det väsentliga är att trygga säkerheten oavsett hur tjänsterna produceras. Att identifiera risker i sin egen verksamhet och att vara förberedd är lösningen på hur man hanterar förändringen.

”Aktörerna själva har den bästa informationen och kunskapen på fältet där säkerheten byggs upp varje dag. Det väsentliga är att man i en miljö med flera aktörer säkerställer enhetliga verksamhetsmodeller mellan organisationerna, eftersom en smidig och säker trafik gagnar oss alla”, säger Mäkelä.

Dessutom hölls en paneldiskussion vid seminariet mellan aktörer inom spårtrafiken om hur spårtrafikens säkerhet kan förbättras i praktiken.
Trafis seminarium Raide 2018 lockade drygt hundra deltagare till Finlandiahuset i Helsingfors den 26 september 2018. Seminariet diskuterades i sociala medier med hashtaggen #trafiraide2018.

Mer information:
spårtrafikdirektör Yrjö Mäkelä, tfn 029 5346 825, yrjo.makela (at) trafi.fi