Hur hålls en förarlös bil på en snöig väg? De första mellanresultaten från projektet som undersöker automatiseringen av vägtrafiken i vinterförhållanden

2018-10-11 15:00

Mellanresultaten från forskningsprojektet Arctic Challenge ger några första förslag på hur automatiseringen av vägtrafiken i vinterförhållanden kan lösas. Testerna i början av vintern fortsätter i oktober-november då tidigare testresultat trycktestas igen.

I forskningsprojektet Arctic Challenge söker 15 finländska företag i fyra delområden lösningar på de utmaningar de nordliga förhållandena medför för automatiseringen av vägtrafiken: kantstolpar och plogpinnar, förutseende meddelanden om vägförhållanden t.ex. halka, fjärrstyrning och trådlös dataöverföring samt geografisk information och positionering. Projektet inleddes 2017 av Trafikverket och Trafi, och slutresultaten publiceras 2019.

”I januari hölls den första gemensamma testveckan med de företag som deltar i projektet och den var mycket framgångsrik. Därutöver genomförde företagen egna tester i såväl sommar- som vinterförhållanden. Resultaten som vi fått nu är preliminära och testerna fortsätter under vintern. Vi följer med stort intresse om mätresultaten från kommande tester bekräftar den lärdom vi fått nu”, berättar ledande sakkunnig Anna Schirokoff på Trafi.

Digitala och fysiska infrastrukturlösningar stöder självkörande fordon i nordliga förhållanden

Lapplands yrkeshögskola och Roadscanners Oy:s arbetssammanslutning har undersökt hur reflekterande ytor av olika material som fästs vid kantstolpar invid vägkanten påverkar radarsensorernas förmåga att observera kantstolparna. Reflektorerna försöker förbättra lokaliseringen av självkörande fordons position på en snöig väg. Utifrån de preliminära resultaten fortsätter man att testa plastinkapslade hörnreflektorer av aluminium. Det som fortfarande ska utredas är bland annat hur reflektorytornas vinklar påverkar deras förmåga att observera fordon i rörelse.

Den arbetssammanslutning som leds av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har undersökt mobilnät och dataöverföring med kort räckvidd för att förmedla information om vägförhållanden i arktiska förhållanden. I de första försöken lyckades man med hjälp av radioteknik med kort räckvidd monterad i väginfrastrukturen förmedla varningar till förare om faror på vägen framför. Dessutom har VTT:s självkörande bil Martti uppnått en hastighet på 40 km/h på snöiga vägar samt kunnat filtrera bort störningar från snödamm från radarsensorernas observationer.

En sammanslutning av åtta företag som leds av Sensible4 Oy har undersökt fordonspositionering genom att göra flera testkörningar med den självkörande bilen Jutto. De första goda resultaten har nåtts genom att i fordonspositioneringen kombinera 3D-laserradar, 3D-karta och inertia- samt satellitpositionering, vilket har möjliggjort autonomt körande med en centimeters noggrannhet oavsett väder. För att fastställa positionen har man dessutom testat radiofyrar i kantstolpar som skickar ut en signal med mycket kort räckvidd och hög radiofrekvens. Enligt de preliminära resultaten kan man på detta sätt med några centimeters noggrannhet mäta vägrenens placering i varierande vinterväderlek.

Förberedelser inför följande testveckor – den första snön väntas i Muonio

I testet Arctic Challenge förbereder man sig på vintertestveckorna som ordnas på den intelligenta vägen Aurora i Muonio i oktober-november och i mars. Den intelligenta vägen är en tio kilometer lång teststräcka som har utrustats för att stödja testning av automatiserad trafik.

”Arctic Challenge-testveckorna och den intelligenta vägen är öppna för alla. Om företag, forskningsinstitut eller offentliga aktörer är intresserade av att testa automatisering av vägtrafiken eller intelligent digital och fysisk infrastruktur i arktiska förhållanden, finns det ett brett Aurora-nätverk med över 70 medlemar”, berättar projektchef Ilkka Kotilainen på Trafikverket.

I början av oktober fortsätter Sensible 4-sammanslutningen sina experiment genom att undersöka distansstyrning av förarlösa fordon i nordliga förhållanden samt Lidar-positionering under olika årstider och förhållanden. I början av november genomför VTT-sammanslutningen sin undersökning av mobilnätet och nät med kort räckvidd, som är väsentliga för distansstyrning. Sammanslutningen fortsätter även att testa meddelanden om vägförhållanden. Lapplands yrkeshögskola och Roadscanners fortsätter att verifiera mätningen med reflektorytor på kantstolpar med självkörande fordon.

Mer information:
Forskningsprojektet Arctic Challenge:
Anna Schirokoff, ledande sakkunnig, Trafi, fornamn.efternamn (at) trafi.fi, tfn 029 5345 268 Twitter: @AnnaSchirokoff
Ilkka Kotilainen, projektchef, Trafikverket, fornamn.efternamn (at) liikennevirasto.fi, +358 50 311 8016 Twitter: @ilkkakoti

Aurora-testområdet:
Alina Koskela, specialsakkunnig, Trafi (Aurora-testområdet), fornamn.efternamn (at) trafi.fi, +358 46 921 9460 Twitter: @alina_koskela
Reija Viinanen, direktör för nätverket Aurora, Trafikverket, fornamn.efternamn (at) liikennevirasto.fi, +358 400 423 370, Twitter: @ReijaViinanen