Nya drivmedelsmärkningar införs parallellt med de gamla – var uppmärksam när du tankar

2018-10-15 15:00

En ny förordning om drivmedelsmärkningar träder i kraft idag den 12 oktober 2018 och hädanefter kommer de gamla drivmedelsmärkningarna att användas parallellt med de nya märkningarna, som är gemensamma för hela EU, vid servicestationerna. Vid bränslepumparna finns fortsättningsvis den bekanta nationella bränslemärkningen, men också de nya symbolerna, så var uppmärksam när du tankar. Det krävs också att alla nya fordon har motsvarande märkning

Lisää sisältö Enligt den nya EU-märkningen är symbolen för bensin en cirkel och inuti den anges bränslets högsta etanolhalt. Symbolen för diesel är en kvadrat och inuti den anges bränslets högsta andel biokomponenter. XTL i dieselsymbolen anger att det är paraffinisk diesel, en ny generation bränsle. Symbolen för gasformiga bränslen är en kvadrat på högkant och inuti den anges gastypen.

”Lägg märke till att i de nya symbolerna används bokstaven B för att ange dieselns andel biokomponenter på samma sätt som bokstaven E anger bensinens etanolhalt. Att använda bokstaven B för diesel kan vara lite ovanligt för oss finländare, men borde inte orsaka några missförstånd eftersom de nya symbolerna endast ska användas parallellt med den bekanta nationella märkningen. Var i alla fall uppmärksam vid servicestationen och säkerställ att du tankar rätt bränsle i fordonet”, understryker specialsakkunnig Keijo Kuikka.

”Den absoluta nyttan av den nya märkningen har man när man rör sig med bil på annat håll i Europa, eftersom man med hjälp av märkningen enkelt kan vara säker på att man tankar rätt bränsle vid servicestationer som också använder sig av en främmande märkning", säger Kuikka.

Mer information:
Lag om distribution av alternativa trafikbränslen 478/2017

Trafis föreskrift om märkning för alternativa trafikbränslen

specialsakkunnig Keijo Kuikka, tfn 029 5345 518, keijo.kuikka (at) trafi.fi
enhetschef Olli Ahtola, tfn 029 5345 366, olli.ahtola (at) trafi.fi