Begäran om utlåtande: utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg

2018-10-16 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sänder ett utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg på remiss.

Motiveringarna till ändringen av föreskriften finns i den finskspråkiga promemorian. Ändringarna har märkts ut med gul färg i det svenskspråkiga föreskriftsutkastet.

Målsättningen är att föreskriften ska träda i kraft den 1 december 2018.

Trafi ber om utlåtanden gällande utkastet senast 9.11.2018. Utlåtandena kan sändas till Trafis registratorskontor via e-post (i Word-format), adress kirjaamo(at)trafi.fi eller per brev, adress Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 0010 Helsingfors. Vänligen anteckna föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFI/218533/03.04.01.00/2018 på remissen. 

Närmare upplysningar:

             Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6468, aleksi.uttula(at)trafi.fi