Föreskriften om trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland har uppdaterats

2018-11-06 14:00

Genom uppdatering av föreskriften har man tagit hänsyn till de ändringar som har gjorts i EU:s gemensamma trafikregler för luftfart den 18 augusti 2016 och den 12 oktober 2017.

De viktigaste ändringarna gäller radiotelefoni och fraserna som används i den samt användning av transponder. Fraserna som används i radiotelefoni har hittills publicerats genom luftfartsföreskriften GEN M1-8 och luftfartsanvisningen GEN T1-10, varav GEN M1-8 har blivit onödig och har därför upphävts. Luftfartsanvisningen GEN T1-10 kommer att till behövliga delar bearbetas.

Ytterligare information:

enhetschef Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi