Beslut om föreskriftsprojekt: Verifiering av de uppgifter som ska sändas till datainsamlingssystemet för fartygs bränsleförbrukning

2018-11-07 16:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har fattat ett beslut om beredning av en föreskrift om verifiering av de uppgifter som ska sändas till datainsamlingssystemet för fartygs bränsleförbrukning och förfarandena för verifiering.

Föreskriften avses träda i kraft i början av år 2019.

Genom föreskriften ges de närmare föreskrifter om verifiering av de uppgifter som samlas in inom ramen för IMO:s datainsamlingssystem och förfarandena för verifiering.

Ytterligare upplysningar:

Jorma Kämäräinen, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6440, jorma.kamarainen(at)trafi.fi
Antti Nironen, jurist, tfn 029 534 7117, antti.nironen(at)trafi.fi
Reetta Timonen, tfn 029 534 5052, reetta.timonen(at)trafi.fi