Ny föreskrift: Besiktning av fartyg

2018-11-22 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 21 november 2018 utfärdat en ny föreskrift om besiktning av fartyg. Föreskriften upphäver gällande föreskrift om besiktning av fartyg, utfärdad den 20 juni 2017 (TRAFI/372160/03.04.01.00/2016).

De viktigaste ändringarna jämfört med gällande föreskrift ingår i kapitlet om besiktning för förhindrande av miljöförorening. Därtill har föreskriften förtydligats och preciserats på vissa punkter.

Den nya föreskriften träder i kraft den 1 december 2018.

Ytterligare upplysningar

         Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6468, aleksi.uttula(at)trafi.fi
         Reetta Timonen, jurist, tfn 029 534 5052, reetta.timonen(at)trafi.fi