Beslut om föreskriftsprojekt angående certifikat för ultralättflygare och behörigheter för ultralättflyginstruktörer

2018-11-23 15:00

Trafiksäkerhetsverket har fattat beslut om att starta två föreskriftsprojekt där föreskrifterna PEL M2-70 om certifikat för ultralättflygare och PEL M2-71 om behörigheter för ultralättflyginstruktörer uppdateras.

Föreskrifterna om certifikat och behörigheter för ultralättflygare faller fortfarande fullständigt under den nationella luftfartsmyndighetens befogenheter. I föreskriften PEL M2-70 är syftet att omformulera punkt 4.2 som gäller krav på aktuell erfarenhet. Punkten har upplevts som otydlig och Finlands Flygförbund (SIL) har föreslagit att den ska korrigeras. Dessutom korrigeras punkt 2.3.3 som gäller flygutbildningen som krävs av innehavaren av segelflygarcertifikat. Om denna punkt i den gällande föreskriften tolkas bokstavligt skulle inte en enda ensamflygning förutsättas innan sträckflygning ensam.

Ändringen av föreskriften PEL M2-71 om behörigheter för ultralättflyginstruktörer är baserad på ett förslag från motorflygförbundet Suomen moottorilentäjien liitto (SMLL). Enligt detta förslag skulle innehavaren av flyginstruktörsbehörigheten för motorflygplan (FI(A)) under vissa förutsättningar få ge flygundervisning även med ultralätta flygplan utan en separat ansökan. Dessutom förtydligas punkt 6.1 i föreskriften så att flygundervisningen eller kompetenskontrollen som krävs för att förlänga giltighetstiden för behörigheten ska vara genomförd med ett luftfartyg som tillhör samma kategori som det luftfartyg för vilket undervisning ska ges. Därtill skulle kontrollflygarna ges rätt att i certifikatet göra en anteckning om förlängningen av giltighetstiden för behörigheten för ultralättflyginstruktör.

Ytterligare information:
jurist Leila Iikkanen, e-post leila.iikkanen(at)trafi.fi, tfn 029 5346 039
överinspektör Jani Kosonen, e-post jani.kosonen(at)trafi.fi
inspektör Jani Heiskanen, e-post jani.heiskanen(at)trafi.fi