Uppdateringar till föreskriften om flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan

2018-11-28 16:00

Trafi har omarbetat föreskriften om fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan, dvs. drönare. Syftet med ändringen av föreskriften var att beakta de utvecklingsbehov som har identifierats vid den praktiska tillämpningen av reglerna och förutse kraven i den framtida EU-förordningen genom att anpassa verksamheten till förordningens mål.

Den viktigaste ändringen gäller minskningen av säkerhetsavstånden runt trafikflygplatserna, vilket gör det möjligt att utöva verksamhet så smidigt som möjligt också i närheten av trafikflygplatser utan att försämra säkerheten. Dessutom har möjligheterna till dispens utökats för att man ska kunna ta bättre hänsyn till operatörernas behov.

”Syftet har varit att minska antalet av till exempel sådana kontakter med flygkontrollen som inte verkar bidra till luftfartssäkerheten och att möjliggöra flexibilitet vid användningen och den aktiva utvecklingen av drönare också i framtiden. Drönarverksamheten har utvecklats enormt under de senaste åren, och detta har beaktats i föreskriften till exempel genom att ge nya definitioner av säkerhetsavstånd runt trafikflygplatser och göra reglerna användarvänligare”, säger ledande sakkunnig Jukka Hannola.

En viktig ändring som anses öka säkerheten är att föreskriften innehåller nya definitioner av säkerhetsområden runt okontrollerade flygplatser och helikopterflygplatser. Dessutom innehåller föreskriftens promemoria en ny bilaga med anvisningar om hur man kan utarbeta en säkerhetsbedömning. Anvisningarna har formulerats så att de ska vara till nytta för så många olika operatörer som möjligt.

Föreskriften träder i kraft den 7 december 2018. Samtidigt uppdateras också Trafis mobilapplikation Droneinfo som innehåller information om restriktionsområdena, flygförbudsområdena och höjdgränserna som tillämpas i Finland.

Mer information:

ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola (at) trafi.fi
enhetschef Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi