Jämför fritt hur olika bilmodeller klarar sig i besiktningen – Trafi utökar datainnehållet i sin besiktningsstatistik

2018-12-04 10:00

Nu kan du själv söka i Trafis besiktningsstatistik med olika sökkriterier. Tidigare har man kunna göra motsvarande sökningar i statistikdatabasen om bl.a. fordon, körkort och båtar. Man kan också ladda ner besiktningsmaterialet för eget bruk och använda det i utvecklingen av nya tjänster.

Trafis statistik över periodisk besiktning av personbilar har utvecklats och uppgifterna finns nu tillgängliga i Trafis statistiktjänst där användaren med hjälp av olika sökvillkor kan avgränsa den statistik hen är ute efter i databasen (anvisning på finska).

Nu finns uppgifter om periodisk besiktning av personbilar 2017 i tjänsten. Statistiken omfattar personbilar som tagits i bruk åren 2002–2012 och 2014 samt modellserier där minst 100 bilar har besiktats under året. Statistiken för 2018 uppdateras i månadsskiftet januari-februari 2019.

Om periodiska besiktningar har man tidigare fört statistik över antalet besiktningar, körda kilometrar och procent underkända bilar enligt ibruktagningsår och modellserie. Dessa uppgifter finns nu i statistikdatabastabellen.

Reparationsuppmaningar och fel som lett till underkännande finns med – körförbud kommer nästa år

Statistiken innehåller nu dessutom en helt ny uppgift om antalet fel som lett till reparationsuppmaningar och underkännanden per ibruktagningsår, modellserie och felkategori (ett fordon kan ha flera fel). Dessa uppgifter finns i statistikdatabastabellen. Körförbud kommer att införas i statistikdatabasen i samband med uppgifterna om periodiska besiktningar år 2018.

De nya uppgifterna gör det möjligt att granska till exempel förekomsten av olika fel samt jämföra märken och modeller i fråga om fel som lett till reparationsuppmaningar och underkännanden. Utifrån uppgifterna i statistikdatabastabellen kan man vid behov räkna nya nyckeltal, som till exempel antalet fel som lett till underkännande i en modellserie per 100 000 körda kilometrar. I statistiktjänsten kan materialet avgränsas till enbart önskade kategorier eller så kan hela materialet laddas ner i till exempel CSV-, XLSX- eller JSON-format.

”Statistiken över periodiska besiktningar innehåller mycket intressant data och vi hoppas också att så många som möjligt blir intresserade av att använda den liksom även den övriga statistiken i Trafis statistikdatabas. Vi har försökt öppna våra data i så stor utsträckning som möjligt för att informationen behändigt ska kunna användas i nya trafiktjänster av olika slag”, berättar specialsakkunnig Ari Väisänen.

Mer information:
Trafis statistiktjänst
Statistik om periodiska besiktningar (på finska)
specialsakkunnig Ari Väisänen, ari.vaisanen (at) trafi.fi, tfn 029 534 6177