Föreskriften om flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan har preciserats

2018-12-05 16:00

På grund av oklarheterna som upptäckts har Trafi reviderat föreskriften som träder i kraft på fredag 7.12.2018. Rättelserna gäller främst reglerna om flygning inom kontrollzoner, flyginformationszoner för en flygplats och radiozoner enligt punkterna 3.1.12 och 4.10.

Föreskriften träder i kraft den 7 december 2018. Samtidigt uppdateras Trafis mobilapplikation Droneinfo som innehåller information om restriktionsområdena, flygförbudsområdena och höjdgränserna som tillämpas i Finland.

Mer information:

ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola (at) trafi.fi
enhetschef Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi